Elektronika Furman
 • |
 • Mapa stránok |
 • E-mail kontakt
Naše zariadenia nachádzajú najväčšie využitie v oblasti zabezpečovacej techniky, kde slúžia na prenos poplachových
udalostí priamo na mobilný telefón, no uplatnili sa i v iných
oblastiach (vodárenské objekty, kotolne...), kde je potrebné
rýchle reagovať na situáciu vo vzdialených objektoch.

Vitajte na našej stránke

Novinky

 • FVK 22 vox USB -
  Programovanie cez USB, zabudovaný GSM modul, oneskorená reakcia vstupov, hlasové správy, 2 vstupy, 2 výstupy

  » čítaj viac
 • FVK 22 mini USB - Programovanie cez USB, zabudovaný GSM modul, oneskorená reakcia vstupov, zvukové správy, 2 vstupy, 2 výstupy
  » čítaj viac
 • FVK 22 mini Locale -
  Určenie polohy pri poplachu, zabudovaný GSM modul, oneskorená reakcia vstupov, zvukové správy, 2 vstupy, 2 výstupy

  » čítaj viac
 • Pripravujeme:
  FVK 842 -
  8 vstupov, 4 výstupy, 2 analóg. vstupy, hlasové správy, denník udalostí, programovanie cez USB alebo vzdialene cez GPRS integrovaný GSM modul

  » čítaj viac

Produkty:

S integrovaným GSM modulom, určením polohy pri poplachu, 2-vstupový s 2 výstupmi

FVK 22 mini Locale

 • súčasťou poplachovej SMS je aj údaj o približnej polohe
 • využíva lokalizačné služby operátorov T-Mobile a Orange
 • rozšírený teplotný rozsah pre použitie v automobiloch
 • integrovaný GSM modul 850/900/1800/1900MHz
 • automatické zasielanie SMS o stave zariadenia
 • 2 reléové výstupy ovládané pomocou SMS, DTMF, alebo prezvonením
 • samostatné zvukové správy pre každý vstup
 • aktivačné vstupy: 2, galvanicky oddelené optočlenmi
 • zasielanie SMS pri zmene stavu na vstupoch
 • polarita vstupov: voliteľná
 • počet volaných čísel: 8 čísel nezávisle pre každý zo vstupov
 • až 64 tel. čísel pre ovládanie každého z výstupov
 • ovládanie výstupov z ľubovoľného tel. pomocou definovateľných DTMF kódov
 • napájanie: 10-15V DC, prúdový odber: typ. 400 mA
 • jednoduché programovanie pomocou PC
 • v plastovej krabičke, alebo iba PCB

Download